Kierunki studiów

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych obecnie prowadzi w języku polskim cztery kierunki studiów, związane z charakterystycznymi dla niego obiektami technicznymi, jakimi są samochody, ciągniki, pojazdy specjalne i  maszyny budowlane, dźwignice oraz inne urządzenia transportu bliskiego.

Kierunki studiów na wydziale SiMR prowadzone w języku angielskim »

  

Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych (d. Mechanika i Budowa Maszyn) jest tradycyjnym kierunkiem kształcenia inżynierów mechaników na Wydziale SiMR. System kształcenia na tym kierunku umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy inżynierskiej w zakresie ogólnej budowy maszyn, jak również wiedzy specjalistycznej, dotyczącej projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa, sterowania i eksploatacji szerokiej gamy obiektów tj. pojazdów (samochodów, ciągników, pojazdów szynowych, pojazdów specjalnych) i maszyn roboczych (budowlanych, drogowych, dźwignic, przenośników i innych). Absolwenta charakteryzuje obszerna wiedza z przedmiotów podstawowych, interdyscyplinarne systemowe podejście do rozwiązywania problemów technicznych, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu.

Nasi absolwenci nie mają żadnych trudności w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów. Znajdują zatrudnienie w różnorodnych firmach i instytucjach związanych z szeroko pojętym przemysłem motoryzacyjnym, maszyn budowlanych, drogowych i urządzeń transportu bliskiego, w obszarach działalności związanej z projektowaniem, produkcją, obsługą i nadzorem.

 

Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych jest kierunkiem studiów, który został otwarty na wydziale SiMR w roku 2007, pierwotnie pod nazwą Mechatronika. Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy stanowiącą integrację takich dziedzin jak mechanika, elektronika i elektrotechnika, informatyka, inżynieria sterowania i analiza sygnałów. Obejmuje programowalne urządzenia i systemy elektromechaniczne z wbudowaną strukturą sensorów, współpracujące z systemem przetwarzania sygnałów oraz z zespołami urządzeń komunikacyjnych i wykonawczych.

Rozwój mechatroniki stawia inżynierom nowe wymagania, przede wszystkim takie jak umiejętność konstruowania i eksploatacji urządzeń mechanicznych maszyn i pojazdów, których działanie wspierane jest przez układy mechatroniczne. Oznacza to konieczność stworzenia im możliwości porozumiewania się ze specjalistami z różnych dziedzin, realizacji zespołowych projektów oraz oceny ekonomicznej swoich decyzji.

Studia na kierunku Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych zapewniają absolwentom wszechstronne przygotowanie informatyczne (języki programowania, systemy operacyjne, bazy danych, sieci komputerowe) i specjalistyczne elektroniczne (akwizycja i przetwarzanie sygnałów, teleinformatyka, elektronika) niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie inżyniera mechatronika.

Studenci kierunku Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych mają możliwość udziału w programie LabVIEW Academy, uruchomionym dzięki współpracy z firmą National Instruments (USA). Zapewnia on pełen pakiet edukacyjny, wspierając zarówno kursy obowiązkowe, jak i obieralne. W trakcie programu LabVIEW Academy studenci otrzymują narzędzia niezbędne do zdobycia wiedzy i umiejętności, które mogą udokumentować przystępując bez opłat do egzaminu CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer) - uznawanego na całym świecie certyfikatu pierwszego stopnia, poświadczającego umiejętności programistyczne w środowisku LabVIEW. Każdy student uczestniczący w zajęciach otrzymuje także bezpłatną kopię programu LabVIEW w wersji studenckiej.

 

Program kształcenia na kierunku Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych ma na celu wykształcenie inżyniera, który sprosta intensywnemu rozwojowi nauki i techniki, gotowego podjąć pracę w zakresie konstrukcji napędów elektro-mechanicznych w szczególności dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych, włączając w to pojazdy specjalne. Program kształcenia zawiera wielodyscyplinarną wiedzę konieczną do projektowania oraz obsługi złożonych układów technicznych z akumulacją energii z uwzględnieniem analiz podstawowych procesów fizyko-chemicznych, doborem niekonwencjonalnych materiałów oraz sterowania automatycznego.

Nowoczesne podejście do procesu dydaktycznego daje absolwentowi niezbędną wiedzę podstawową, pogłębioną w zakresie odpowiednim do złożoności technicznej współczesnych pojazdów ekologicznych, ale przede wszystkim umiejętności inżynierskiej analizy konstrukcji.

W związku z intensywnym rozwojem technologii pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych, a także jej upowszechnieniem, absolwenci kierunku znajdą pracę w motoryzacji oraz w serwisie eksploatacyjnym.

 

W roku 2017 uruchomiony został interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym, realizowany w dwóch renomowanych uczelniach akademickich: Politechnice Warszawskiej oraz Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Studia mają zapewnić absolwentom dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu budowy maszyn i pojazdów rolniczych wyposażonych w systemy mechatroniczne oraz ich projektowania, a także tworzenia nowoczesnych technik i technologii uprawy roślin z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska naturalnego.

 

Więcej informacji o kierunkach, specjalnościach i programach studiów można znaleźć w zakładce Studia.