Zakład Technik Wytwarzania

Działalność naukowo-badawcza

Zakład specjalizuje sięwproblematyce:

  • konstrukcji i technologii przekładni stożkowych i hipoidalnych o krzywoliniowej linii zęba
  • komputero wowspomaganego wytwarzania
  • szybkiego prototypowania
  • pomiarów wielkości geometrycznych (maszynaCMM)
  • systemów zarządzania jakością
  • zastosowania metod numerycznych w budowie maszyn, w szczególności Metody Elementów Skończonych
  • zastosowania materiałów o właściwościach hiperelastycznych w budowie maszyn: elastomery, pianki, gąbki, żele