Zakład Napędów Wieloźródłowych

Działalność naukowo-badawcza

 • Badania eksperymentalne, modelowanie i symulacja, projektowanie elektrycznych i hybrydowych układów napędowych do samochodów osobowych, autobusów i innychpojazdów;
 • Analiza wpływu poszczególnych komponentów układu napędowego na pracę i ogólną sprawność układu;
 • Badania i budowanie nieliniowych modeli symulacyjnych baterii akumulatorów stosowanychwpojazdach.
 • Granty (trwające i zakończone):
  • HyHeels
  • AVTR
  • WIDE-MOB
  • SAGE–SafeandGreenRoadVehicles Europe
  • IntraSME – Innovative Transport SME Support Action „Interactive Power Devices forEfficiency in Automotive with Increased Reliabilityand Safety”
  • Sterowanie rozdziałem mocy w pojazdach elektrycznych hybrydowych.