Dydaktyka

Nazwa przedmiotu: Semestr
Warsztaty I
Technologia II
Metrologia i zamienność III
Laboratorium technologii III
Technologia budowy maszyn IV
Laboratorium metrologii i zamienności IV
Projektowanie technologii budowy maszyn V
MES V
Analiza sztywności-wytrzymałości konstrukcji maszyn VI
Komputerowo wspomagane wytwarzanie VI
Integracja projektowania i wytwarzania VI
Modelowanie elementów z tworzyw sztucznych VII

Prace studentów z zakresu CAD/CAM