Tabela przedmiotów (II stopień)

Nazwa przedmiotu:

Zakład:

Semestr:

Mechanika III: studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM I mgr
Automatyka: studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM
Zintegrowane systemy wytwarzani ZTW
Przedmiot obieralny 1 ZM/ZTW/ZPKiEM
Przedmiot obieralny 2 ZM/ZTW/ZPKiEM
Zaawansowane materiały konstrukcyjne: studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM II mgr
Teoria konstrukcji ZTK
 Modelowanie i badanie maszyn ZPKiEM
 Przedmiot obieralny 3 ZM/ZTW/ZPKiEM
 Przedmiot obieralny 4 ZM/ZTW/ZPKiEM
Laboratorium zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych:
 studia stacjonarne, studia niestacjonarne
ZM
 Praca przejściowa ZM/ZTW/ZPKiEM III mgr
 Przedmiot obieralny 6 ZM/ZTW/ZPKiEM
 Przedmiot obieralny 7 ZM/ZTW/ZPKiEM
 Seminarium dyplomowe ZM/ZTW/ZPKiEM
Praca dyplomowa ZM/ZTW/ZPKiEM