Studia trzeciego stopnia

Przedmioty z oferty IPBM dla doktorantów:

Modelowanie i analiza działania układów fizycznych w systemie Matlab Simulink

  

Strona internetowa doktorantów Wydziału SiMR:

http://doktoranci.simr.pw.edu.pl/

 

Ogólne informacje na temat Szkół Doktorskich na PW:

https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-III-stopnia-doktoranckie

    

Informacje o rekrutacji oraz wykaz pracowników Wydziału SiMR mogących pełnić funkcję opiekuna naukowego i promotora w przewodach doktorskich (wraz z tematyką naukową):

http://doktoranci.simr.pw.edu.pl/index.php/rekrutacja

       

Oferta dydaktyczna Wydziału SiMR dla doktorantów:

http://doktoranci.simr.pw.edu.pl/index.php/oferta-dydaktyczna

      

Uczelniana oferta dydaktyczna:

http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/