Student Research Clubs

At the SiMR Faculty you can develop interest through participation in the student research movement. The students can choose from among several permanent student research clubs and programmes.

The SiMR faculty students can boast about numerous structures built from the ground up. Some of them successfully take part in international competitions.

The student research movement gives you opportunity to take up many challenges in other areas of research and construction activity.

  

KN Mechaników Pojazdów

Studenckie Koło Naukowe Mechaników Pojazdów zajmuje się ogólnie pojętą mechaniką pojazdów, począwszy od projektów układów mechanicznych i mechatronicznych a skończywszy na własnoręcznej budowie

KN Sportów Samochodowych

Koło Sportów Samochodowych zajmuje się szeroko rozumianym problemem sportów motorowych, począwszy od zagadnień projektowych, przez własnoręczną budowę, a skończywszy na udziale w zawodach.

KN Maszyn Roboczych

Koło działa od 2013r. na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych PW. Zrzesza przede wszystkim studentki i studentów Wydziału SiMR, ale w naszych szeregach są też studenci z innych wydziałów i uczelni. Członkowie koła zajmują się problemami związanymi z projektowaniem maszyn roboczych, pojazdów, automatyzacją procesu pracy maszyn i projektowaniem robotów.

Efekty pracy koła to kształcenie praktycznych umiejętności inżynierskich, poznawanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych w technice maszyn, samochodów, robotów, promocja Uczelni związana z prezentacją wykonywanych projektów na licznych wystawach, targach itd.

Opiekunem Koła jest dr. inż Paweł Ciężkowski.