Historia Wydziału

1945 r.

Powstanie Specjalności Samochodowej (tzw.Oddział Samochodowy) w Szkole Inżynierskiej im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda.

1949-1951

Powołanie Zakładów o specjalności samochodowej: 

 • Silników
 • Budowy Samochodów
 • Ciągników i Pojazdów Specjalnych
 • Elektrotechniki Samochodowej
 • Eksploatacji i Gospodarki Technicznej
 • Technologii Wytwarzania

1947 r.

Powołanie Katedry Budowy Samochodów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej

1951 r.

Połączenie Szkoły Inżynierskiej im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda z Politechniką Warszawską

1951 r.

Utworzenie Oddziału Samochodowego na Wydziale Mechanicznym Technologiczno-Konstrukcyjnym PW

1953 r.

Utworzenie Wydziału Samochodów i Ciągników (SiC). Powołanie Katedr:

 • Samochodów 
 • Silników Pojazdów Mechanicznych
 • Ciągników i Pojazdów Specjalnych
 • Technologii Budowy Pojazdów Mechanicznych
 • Technologii Napraw i Obsługi Technicznej Pojazdów Mechanicznych
 • Mechaniki Ogólnej

1960 r.

Reorganizacja wydziałów mechanicznych PW. Likwidacja wąskich specjalności.

 • Utworzenie Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów (MRiP)

1970 r.

Kolejna reorganizacja. Utworzenie Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych (SiMR). Powołanie (w wyniku połączenia katedr) czterech Instytutów:

 • Maszyn Roboczych Ciężkich
 • Podstaw Budowy Maszyn
 • Pojazdów
 • Transportu

1972 r.

Zmniejszenie liczby instytutów do trzech (Instytut Transportu uzyskał status samodzielnej jednostki na prawach wydziału).

Gmach Wydziału - 1973r.

Gmach Wydziału - 2002 r.

Gmach Wydziału - 2012 r.