Student exchange

International Programs Coordinator

Prof. Arkadiusz Hajduga, PhD

Dean's Representative for Studies in English and the Erasmus Program
Warsaw University of Technology
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering
ul. Narbutta 84
PL 02-524 Warszawa

Room 0.11J

e-mail: arkadiusz.hajduga@pw.edu.pl

Tel.: +48 22 234 87 68

Erasmus+

The students of the Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering in the LLP Erasmus can carry out a part of their studies (periods from 3 months to 1 academic year) at partner universities or serve apprenticeships in the institutions, companies and organizations in European countries.

The LLP Erasmus is a part of "the Lifelong Learning Programme" (LLP), the European Union programme in the field of education and professional training.

The SiMR faculty has signed agreements with several universities in Europe, in such countries as: England, France, Germany, Italy, Denmark, the Netherlands, Spain and Portugal. This allows to study at the best technical universities in Europe, many of which are strongly associated with the automotive industry.

Athens

Program ATHENS został utworzony w roku 1996 z myślą o międzynarodowej wymianie studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz o ich udziale we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Turcji, Węgier i Włoch.

Sesje Programu ATHENS odbywają się dwa razy do roku: w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje 2 obowiązkowe części: 5-dniowy intensywny kurs (30 godzin) oraz program kulturalny (10-15 godzin). Na zakończenie każdej sesji instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z właściwym dla tej uczelni systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS.

Uczestnictwo w sesji ATHENS jest bezpłatne. Koszty podróży oraz utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie.

Aby wziąć udział w kolejnej sesji programu ATHENS, należy:

  • Zarejestrować się na stronie http://athensnetwork.eu/.
  • Zapoznać się z wymaganiami każdego z kursów (odpowiedni zakres wiedzy z danej dziedziny) i wybrać od trzech do sześciu tematów.
  • Wypełnić formularz rejestracyjny Registration Form (on-line) i zaznaczyć wybrane kursy w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
  • Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny z akceptacją Dziekana lub Prodziekana Wydziału oraz Student Commitment (drukuje się wraz z formularzem rejestracyjnym) należy dostarczyć do Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej, pokój 234, Gmach Główny PW, w określonym dla danej sesji terminie.
  • Zapoznać się z terminarzem oraz programem kulturalnym oferowanym przez każdą z instytucji.

Szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa oraz oferowanych kursów dostępne są na stronie programu ATHENS.

Other programms

 

Documents

Source URL: http://simr.pw.edu.pl/strona/students/918-student-exchange