Kierunek studiów „inżynieria mechaniczna” z nowymi specjalnościami

Sala audytoryjna wypełniona studentami, za katedrą stoi wykładowca.

Począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023 kandydaci będą mogli rekrutować się na kierunek studiów inżynieria mechaniczna. Na studiach magisterskich zostaną uruchomione nowe specjalności.

Zmiana nazwy kierunku

Zgodnie z decyzją nr 290/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej kierunek mechanika pojazdów i maszyn roboczych zmieni nazwę na inżynieria mechaniczna. Zmiana obowiązuje na obydwu stopniach studiów i dotyczy osób rozpoczynających studia począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023.

Nowe specjalności na studiach II stopnia

Dalsze zmiany wprowadzono w programie nauczania na studiach magisterskich. Studenci kierunku inżynieria mechaniczna, rozpoczynający zajęcia od lutego 2023 r., będą mieli do wyboru dwie nowe specjalności:

Specjalność mechanika i budowa maszyn powstała poprzez połączenie istniejącej oferty dydaktycznej, dotychczas podzielonej na kilka specjalności. Będzie obowiązywała zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Na studiach stacjonarnych utworzono również całkowicie nową specjalność o nazwie Zaawansowane metody projektowania i rozwoju produktu w inżynierii mechanicznej. Dalsze, szczegółowe informacje dotyczące tej specjalności są opublikowane w oddzielnej sekcji strony internetowej wydziału SiMR PW.

Potrzeba zmian w programie nauczania wynika z przyjętej „Strategii działania i rozwoju Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych” oraz „Realizacji strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej”, wymuszających dostosowanie oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb gospodarczych i społecznych. Wprowadzenie nowych specjalności reguluje Uchwała nr 285/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej.


Source URL: http://simr.pw.edu.pl/aktualnosc/wydzial-kandydaci/1464-kierunek-studiow-inzynieria-mechaniczna-z-nowymi-specjalnosciami