Dziekan i Prodziekani

Dziekan Wydziału

prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski

tel.: +(48-22) 849-03-01
fax: +(48-22) 849-03-06
e-mail: dziekan@simr.pw.edu.pl

Konsultacje: wtorek, godz. 13:00 – 14:00

Prodziekan ds. nauczania

doc. dr inż. Andrzej Wąsiewski

tel.: +(48-22) 849-03-01

Konsultacje: środa, godz. 12:00 – 14:00

Prodziekan ds. nauki

dr hab. inż. Witold Marowski, prof. PW

tel.: +(48-22) 849-03-01

Konsultacje: środa, godz. 14:00 – 15:00

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. PW

tel.: +(48-22) 849-03-01

Konsultacje: poniedziałek, godz. 14:00 – 16:00

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych

dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. PW

tel.: +(48-22) 849-03-01

Konsultacje:  wtorek, godz. 14:00 – 15:00 (w tygodniach bez zjazdów)
                     piątek,  godz. 16:00 – 18:00 (w terminach zjazdów)
                     sobota, godz. 12:00 – 13:00 (w terminach zjazdów)