Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnicy Dziekana w kadencji 2016-2020:

 • ds. zamówień publicznych – mgr Małgorzata Kowalska,
 • ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki – dr inż. Andrzej Andrzejuk,
 • ds. praktyk studenckich – dr inż. Krzysztof Kiszka,
 • ds. współpracy z uczelniami niemieckimi – dr inż. Michał Makowski,
 • ds. jakości kształcenia – dr inż. Radosław Pakowski,
 • ds. promocji Wydziału – dr inż. Michał Makowski,
 • ds. programów międzynarodowych – dr inż. Arkadiusz Hajduga,
 • ds. ochrony danych osobowych – mgr inż. Magdalena Krzyżewska,
 • ds. ochrony środowiska – mgr Wioletta Bartosiak,
 • ds. współpracy z uczelniami i instytucjami naukowymi we Francji i Kazachstanie – dr inż. Paweł Skalski,
 • ds. studiów podyplomowych – mgr inż. Krzysztof Rokicki.

Redaktor składu osobowego: mgr Małgorzata Szymańska.