Informacja o opłatach za parking w roku 2017

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wysokości opłat z tytułu korzystania z miejsc parkingowych na terenie SiMR PW w roku 2017.