Konta studenckie

Najbardziej aktualna informacja o kontach studenckich znajduje się na stronie Centrum Informatyzacji PW, w sekcji FAQ

Zasady korzystania z kont studenckich

Informacje o sposobie i zasadach korzystania z poczty studenckiej PW.

Wszystkie konta pocztowe znajdują się we wspólnej, niezależnej od struktury wydziałowej domenie stud.pw.edu.pl całkowicie obsługiwanej przez CI. Konta pocztowe otrzymują zatem wszyscy studenci, wszystkich wydziałów niezależnie od tego czy posiadają konto pocztowe na wydziale czy nie. Wyjątkiem są doktoranci, którzy na chwilę obecną nie są "ewidencjonowani" i nie ma innej możliwości niż przydzielanie im kont w domenach pracowniczych (na wydziale lub w CI - w zależności od tego gdzie znajduje się serwer poczty i kto nim zarządza).
Parametry serwera studenckiego:
Webmail: http://webmail.stud.pw.edu.pl
IMAP: imap.stud.pw.edu.pl, port 993, szyfrowanie SSL
SMTP: smtp.stud.pw.edu.pl, port 587, szyfrowanie STARTTLS
POP3: pop3.stud.pw.edu.pl, port 995, szyfrowanie SSL
Logowanie odbywa się analogicznie jak do sieci bezprzewodowej dla studentów o nazwie "PWWifi-Students" tzn.:
Login ID: numer_albumu
Hasło: PESEL+1 litera imienia matki bez polskich znaków i z wielkiej litery.
Adresy pocztowe w nowej domenie mają konwencję: numer_albumu@stud.pw.edu.pl. Oprócz tego są generowane aliasy dla każdego konta ale na chwilę obecną zalecamy korzystać z w/w konwencji adresu.
Przykład: Jan Kowalski, PESEL: 90010112345, Imię matki: Janina, numer albumu: 123456.
Login ID: 123456
Hasło: 90010112345J
Adresy pocztowy: 123456@stud.pw.edu.pl.
Aby zalogować się do systemu trzeba posiadać aktywny status studenta w systemie EWISTA. Tu trzeba zwrócić uwagę, że niezależnie od rejestracji rocznej na niektórych wydziałach aktywny status studenta wygasa po każdym semestrze a więc co semestr należy go ponownie zmienić przez pracownika dziekanatu. W dziekanatach należy pytać tylko i wyłącznie o w/w status w systemie EWISTA. Nie należy używać określeń "nazwa użytkownika i hasło do sieci bezprzewodowej" ani "nazwa użytkownika i hasło do poczty elektronicznej", gdyż wówczas często są sprawy uważane za będące w gestii CI co nie jest zgodne z rzeczywistością gdyż w zmienionej formule w CI konta generujemy na bazie informacji z bazy systemu EWISTA i nie ingerujemy w te dane czego zresztą robić nam nie wolno. Wszystkie adresy w wykorzystywanych dotychczas domenach studenckich (typu stud.wydzial.pw.edu.pl) zostały dezaktywowane. Po uprzednim kontakcie z CI (prośby kierować na adres: 5999@pw.edu.pl) możemy na życzenie poprzedni adres nadać jako alias do nowego konta we wspólnej domenie stud.pw.edu.pl. W wiadomości do nas należy zawrzeć informacje jakiego konta w poprzednim systemie sprawa dotyczy, podać numer albumu oraz poprzedni adres e-mail. Należy także pamiętać, że w trakcie migracji nie były przenoszone zawartości poprzednich skrzynek pocztowych. O ile jest potrzeba dostępu do wiadomości z poprzednich skrzynek prosimy o kontakt na adres e-mail podany powyżej.

 Uwagi dotyczące studentów Ośrodka Kształcenia Na Odległość:
1. Studenci krótkoterminowi nie posiadają rejestracji w systemie EWISTA. W przypadku konieczności posiadania konta pocztowego w systemie pocztowym (np. z uwagi na potrzebę dostępu do licencji Microsoft, AutoDesk itp.) istnieje możliwość otrzymania konta czasowego. Konta te są tworzone indywidualnie przez administratora systemu. Wszystkie prośby proszę kierować na adres: 5999@pw.edu.pl. Po weryfikacji danych parametry konta zostaną przekazane w wiadomości zwrotnej.
2. W przypadku osób, które otrzymały wznowienie po kilku latach przerwy w studiowaniu - nadane hasła są w większości losowe. W sytuacji, gdy dana osoba ma swój status aktywnego studenta w systemie EWISTA a nie może się mimo tego zalogować proszę o zgłoszenie tego faktu na adres: 5999@pw.edu.pl. Hasło zostanie przekazane w informacji zwrotnej.