Komisje egzaminu dyplpmowego 30 i 31.05.2016r

Składy komisji egzaminów dyplomowych 30.05.2016 (poniedziałek) i 31.05.2016 (wtorek)

Komisja I 
Egzamin dyplomowy - 30.05.2016r. (poniedziałek) sala 0.10A 

Godziny:  Nr   Nazwisko i imię / instytut   Przewodniczący   Członek komisji   Opiekun naukowy / Prowadzący / Konsultant   Recenzent
8.15 – 9.00  1  Popielarczyk Maciej - studia stacjonarne inż. IMRC   Prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Skawiński   Dr inż. Dmytro Samoilenko   Prof. nzw. dr hab. inż. Jan Maciejewski / Dr inż. Paweł Ciężkowski   Dr inż. Andrzej Selenta
9:00 – 9:45  2   Ciesielski Grzegorz - studia stacjonarne inż., IMRC   Prof. dr hab. inż. Michał Hać   Dr inż. Dmytro Samoilenko   Prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski / Dr inż. Andrzej Selenta   Dr inż. Paweł Ciężkowski
9:45 – 10:30  3   Stolarski Karol - studia stacjonarne inż. IMRC   Prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Skawiński   Dr inż. Szymon Gontarz   Prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski / Dr inż. Andrzej Selenta   Dr inż. Paweł Ciężkowski
10:30 – 11:15  4   Malinowski Damian - studia stacjonarne inż. IMRC   Prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Skawiński   Dr inż. Szymon Gontarz   Prof. nzw. dr hab. inż. Jan Maciejewski   Dr inż. Andrzej Selenta
11:15 – 12:00  5   Postrzygacz Piotr – studia stacjonarne inż. IMRC   Prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Skawiński   Dr inż. Lech Knap   Prof. nzw. dr hab. inż. Jan Maciejewski / Dr inż. Paweł Ciężkowski   Dr inż. Andrzej Selenta
12:00 – 12:45  6   Markiewicz Paweł - studia stacjonarne inż. IMRC   Dr hab. inż. Grzegorz Klekot   Dr inż. Lech Knap   Prof. nzw. dr hab. inż. Jan Maciejewski / Dr inż. Paweł Ciężkowski   Dr inż. Andrzej Selenta
12:45 – 13.30  7   Labuda Monika - studia niestacjonarne inż. zaoczne, IMRC   Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Reński   Dr inż. Stanisław Skotnicki   Prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski / Dr inż. Andrzej Selenta   Dr inż. Jarosław Kuśmierczyk
13.30 – 14.15  8   Łątka Michał - studia stacjonarne mgr, IMRC   Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Reński   Dr inż. Stanisław Skotnicki   Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski / Doc. dr inż. Jan Grudziński   Prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski
14.15 – 15.00  9   Sadowska Katarzyna - studia stacjonarne inż. IP   Prof. dr hab. inż. Antoni Szumanowski   Dr inż. Stanisław Skotnicki   Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Reński   Dr inż. Piotr Fundowicz
15.00 – 15.45  10   Grodecka Marta – studia stacjonarne inż. IP   Prof. dr hab. inż. Antoni Szumanowski   Dr inż. Stanisław Skotnicki   Dr hab. inż. Piotr Orliński / Dr inż. Grzegorz Pawlak   Dr inż. Wojciech Kamela

Komisja II 
Egzamin dyplomowy - 30.05.2016r. (poniedziałek) sala 3.12

Godziny:  Nr   Nazwisko i imię / instytut   Przewodniczący   Członek komisji   Opiekun naukowy / Prowadzący / Konsultant   Recenzent
8.15 – 9.00  1   Piękoś Jakub - studia stacjonarne inż., IPBM   Prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek   Dr inż. Liu Zhiyin   Prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Skawiński / Dr inż. Przemysław Siemiński   Dr inż. Stanisław Skotnicki
9:00 – 9:45  2   Józefczyk Jakub - studia stacjonarne inż., IPBM   Prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek   Dr inż. Liu Zhiyin   Prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Skawiński   Dr inż. Ryszard Kuryjański
9:45 – 10:30  3   Dmitruk Arkadiusz – studia stacjonarne inż., IP   Prof. nzw. dr hab. inż. Witold Marowski   Dr inż. Radosław Pakowski   Dr hab. inż. Jędrzej Mączak / Dr inż. Krzysztof Szczurowski   Dr inż. Marcin Jasiński
10:30 – 11:15  4   Grodecki Patryk - studia stacjonarne inż., IP   Prof. nzw. dr hab. inż. Witold Marowski   Dr inż. Radosław Pakowski   Prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek / Doc. dr inż. Maciej Tułodziecki   Dr hab. inż. Piotr Orliński
11:15 – 12:00  5   Trzmiel Przemysław - studia niestacjonarne inż. zaoczne, IP   Prof. nzw. dr hab. inż. Witold Marowski   Dr inż. Piotr Deuszkiewicz   Prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek / Doc. dr inż. Maciej Tułodziecki   Dr hab. inż. Piotr Orliński
12:00 – 12:45  6   Kobus Rafał - studia stacjonarne inż, IP   Prof. nzw. dr hab. inż. Witold Marowski   Dr inż. Piotr Deuszkiewicz   Dr hab. inż. Piotr Orliński   Dr inż. Wojciech Kamela
12:45 – 13.30  7   Cielecki Hubert - studia stacjonarne inż., IP   Dr hab. inż. Jacek Dziurdź   Dr inż. Arkadiusz Hajduga    Prof. dr inż. Mariusz Pyrz   Dr inż. Jarosław Mańkowski
13.30 – 14.15  8   Dłutowski Cezary - studia stacjonarne inż., IP   Dr hab. inż. Jacek Dziurdź   Dr inż. Arkadiusz Hajduga   Prof. dr inż. Mariusz Pyrz    Dr inż. Daniel Dębski
14.15 – 15.00  9   Grodzki Wojciech - studia niestacjonarne inż. zaoczne, IP   Dr hab. inż. Jacek Dziurdź   Dr inż. Ireneusz Krakowiak   Dr hab. inż. Jędrzej Mączak / Dr inż. Krzysztof Szczurowski   Dr inż. Marcin Jasiński
15.00 – 15.45  10   Guzik Dawid - studia niestacjonarne inż. zaoczne, IP   Dr hab. inż. Jacek Dziurdź   Dr inż. Ireneusz Krakowiak   Dr hab. inż. Jędrzej Mączak    Dr inż. Robert Gumiński

Komisja I 
Egzamin dyplomowy - 31.05.2016r. (Wtorek) sala 3.12

Godziny:  Nr   Nazwisko i imię / instytut   Przewodniczący   Członek komisji   Opiekun naukowy / Prowadzący / Konsultant   Recenzent
9:00 – 9:45  1   Dzierlatka Piotr - studia stacjonarne inż, IP   Prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski   Dr inż. Paweł Roszczyk   Prof. nzw. dr hab. inż. Stanisław Kruczyński / Dr inż. Wojciech Kamela   Dr inż. Ewa Fudalej-Kostrzewa
9:45 – 10:30  2   Cichosz Jakub - studia stacjonarne inż, IP   Prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski   Dr inż. Paweł Roszczyk   Dr hab. inż. Piotr Orliński / Dr inż. Ewa Fudalej-Kostrzewa   Dr inż. Wojciech Kamela
10:30 – 11:15  3   Lange Tomasz - studia stacjonarne inż, IP   Prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski    Dr inż. Paweł Gomoliński   Prof. dr inż. Mariusz Pyrz / Dr inż. Michał Makowski   Dr inż. Stanisław Skotnicki
11:15 – 12:00  4   Zalewski Tomasz - studia stacjonarne inż., IP   Prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski   Dr inż. Paweł Gomoliński   Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Reński / Doc. dr inż. Andrzej Wąsiewski   Prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Skawiński
12:00 – 12:45  5   Jasińska Marta - studia stacjonarne inż, IP   Prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski   Dr inż. Paweł Gomoliński   Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Reński / Doc. dr inż. Andrzej Wąsiewski   Dr inż. Hubert Sar
12:45 – 13.30  6   Nożewski Mateusz - studia stacjonarne inż., IP   Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski   Dr inż. Jarosław Mańkowski   Dr hab. inż. Jan Matej / Dr inż. Jarosław Seńko   Dr inż. Hubert Sar
13.30 – 14.15  7   Bączek Martyna - studia stacjonarne inż, IP    Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski   Dr inż. Jarosław Mańkowski   Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Reński / Dr inż. Piotr Fundowicz   Dr inż. Jerzy Zaborowski
14.15 – 15.00  8   Dominiak Maciej - studia stacjonarne inż., IP   Prof. dr hab. inż. Jan Maciejewski   Dr inż. Jarosław Mańkowski   Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Reński / Dr inż. Piotr Fundowicz   Dr inż. Jerzy Zaborowski
15.00 – 15.45  9   Porębski Mateusz - studia stacjonarne inż., IP   Prof. dr hab. inż. Jan Maciejewski   Dr inż. Jarosław Mańkowski   Dr hab. inż. Jędrzej Mączak / Dr inż. Marcin Jasiński   Dr inż. Szymon Gontarz

Komisja II 
Egzamin dyplomowy - 31.05.2016r. (Wtorek) sala 0.10A

Godziny:  Nr   Nazwisko i imię / instytut   Przewodniczący   Członek komisji   Opiekun naukowy / Prowadzący / Konsultant   Recenzent
9:00 – 9:45  1   Woźniak Hubert - studia stacjonarne inż, IMRC   Prof. dr inż. Mariusz Pyrz   Dr inż. Daniel Dębski   Prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski / Dr inż. Tomasz Mirosław   Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski
9:45 – 10:30  2   Wołosiewicz Tomasz - studia stacjonarne inż, IMRC   Prof. dr inż. Mariusz Pyrz   Dr inż. Daniel Dębski   Prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski / Dr inż. Tomasz Mirosław   Dr inż. Andrzej Selenta
10:30 – 11:15  3   Dubiel Cezary - studia stacjonarne inż, IMRC   Prof. dr inż. Mariusz Pyrz   Dr inż. Maciej Parafiniak   Prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski / Dr inż. Tomasz Miroslaw   Dr inż. Jarosław Kuśmierczyk
11:15 – 12:00  4   Latoszek Marek - studia stacjonarne inż, IMRC   Prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski   Dr inż. Maciej Parafiniak   Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski / Dr inż. Tomasz Mirosław   Dr inż. Jarosław Kuśmierczyk
12:00 – 12:45  5   Piotrowski Paweł - studia stacjonarne inż, IMRC   Prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski   Dr inż. Maciej Parafiniak   Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski   Dr inż. Tomasz Mirosław
12:45 – 13.30  6   Wasiulewski Wojciech – studia stacjonarne inż., IMRC   Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik   Dr inż. Michał Makowski   Prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski / Dr inż. Jarosław Kuśmierczyk   Dr inż. Marcin Jasiński
13.30 – 14.15  7   Łebek Krzysztof - studia stacjonarne inż., IMRC   Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik   Dr inż. Michał Makowski   Prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski / Dr inż. Jarosław Kuśmierczyk   Mgr inż. Sebastian Korczak
14.15 – 15.00  8   Kosiorek Michał - studia niestacjonarne inż. zaoczne, IMRC   Prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz   Dr inż. Michał Makowski   Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski / Dr inż. Paweł Gomoliński   Dr inż. Jarosław Kuśmierczyk
15.00 – 15.45  9   Niemczyk Piotr - studia stacjonarne inż, IMRC   Prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz   Dr inż. Michał Makowski   Prof. dr hab. inż. Antoni Szumanowski / Dr inż. Paweł Roszczyk   Dr inż. Arkadiusz Hajduga