Komisje egzaminu dyplomowego 8 listopada 2016 r.

Komisje egzaminów dyplomowych w dn. 8 XI 2016 r.

 

Komisja I            EGZAMIN  DYPLOMOWY  -  08.11.2016r. (wtorek) sala 3.12

Godziny: Nr

Nazwisko i imię

instytut

Przewodniczący Członek komisji

Opiekun naukowy

Prowadzący / Konsultant

Recenzent
9:00 – 9:45 1 Sech Arkadiusz - studia stacjonarne inż., IMRC Dr hab. inż. Jarosław Dyk Dr inż. Jarosław Seńko Prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Sobczykiewicz Dr inż. Paweł Ciężkowski
9:45 – 10:30 2 Jasiński Robert - studia stacjonarne mgr, IMRC Dr hab. inż. Jarosław Dyk Dr inż. Adam Gałęzia Prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Sobczykiewicz Dr inż. Paweł Ciężkowski
10:30 – 11:15 3 Kozubowski Łukasz - studia niestacjonarne mgr, zaoczne IMRC

 

Dr hab. inż. Jacek Dziurdź

Dr inż. Adam Gałęzia

Prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski

Dr inż. Tomasz Mirosław

Dr inż. Paweł Ciężkowski
11:15 – 12:00 4 Bąkowski Mateusz - studia stacjonarne mgr, IMRC

 

Dr hab. inż. Jacek Dziurdź

 

Dr inż. Adam Gałęzia

Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski

Dr inż. Tomasz Mirosław

Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski
12:00 – 12:45 5

Merta Paweł - studia stacjonarne mgr, IMRC

 

Prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski

 

Dr inż. Piotr Deuszkiewicz Prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Sobczykiewicz Dr inż. Jarosław Kuśmierczyk
12:45 – 13.30 6 Mołoniewicz Piotr - studia niestacjonarne inż. zaoczne, IPBM

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek

 

Dr inż. Jarosław Kuśmierczyk

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski

Dr inż. Bogumił Chiliński

Dr inż. Przemysław Siemiński

 

Komisja II          EGZAMIN  DYPLOMOWY  -  08.11.2016r. (wtorek) sala 0.10A

Godziny: Nr

Nazwisko i imię

instytut

Przewodniczący Członek komisji

Opiekun naukowy

Prowadzący / Konsultant

Recenzent
8:00 – 8:45 1 Lipnicki Jakub - studia stacjonarne mgr, IP Prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Skawiński Dr inż. Liu Zhiyn

Prof. dr inż. Mariusz Pyrz

Dr inż. Jarosław Mańkowski

Dr hab. inż. Piotr Żach
             
9:45 – 10:30 2 Doliński Jarosław - studia niestacjonarne inż. zaoczne, IP

 

Prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Skawiński

Dr inż. Liu Zhiyn

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek

 Doc. dr inż. Maciej Tułodziecki

Dr inż. Szymon Dowkontt
10:30 – 11:15 3 Krukowska Marika - studia stacjonarne mgr, IP

Prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski

 

Prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Skawiński

Prof. nzw.  dr hab. inż. Andrzej Reński

Dr inż. Piotr Fundowicz

Dr inż. Hubert Sar
11:15 – 12:00 4 Nurczyk Piotr - studia niestacjonarne inż. zaoczne, IP

Prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski

 

Prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Skawiński Prof. nzw.  dr hab. inż. Andrzej Reński Doc. dr inż. Andrzej Wąsiewski Dr inż. Hubert Sar
12:00 – 12:45 5 Urbanek Damian - studia stacjonarne inż, IP Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski Dr inż. Sebastian Korczak Prof. nzw.  dr hab. inż. Stanisław Kruczyński Prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek
12:45 – 13.30 6 Cichocki Marcin - studia stacjonarne inż, IPBM

 

Dr hab. inż. Jędrzej Mączak

 

Dr inż. Arkadiusz Hajduga

Prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski

Dr inż. Stanisław Skotnicki

Dr inż. Grzegorz Linkiewicz