Aktualności dziekanatu

Rozmowy z Prodziekanem - III rok

czwartek, 24.IX.2013, 10 - 14

Dziekanat nieczynny w dniach 23 – 24.09.2013

W dniach 23 – 24.09.2013 (poniedziałek, wtorek) dziekanat będzie nieczynny z powodu rejestracji.

Zmiany w godzinach pracy dziekanatu we wrześniu

17.09.2013 (wtorek)  10:00 – 13:00.

18 – 20.09.2013 (środa, czwartek, piatek) - nieczynny

Komisja I egzamin dyplomowy - 17.09.2013r.

Komisja I egzamin dyplomowy - 17.09.2013r. (wtorek) sala 1.5

Indeksy do rejestracji i hasła do USOS

1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych powinni do dnia 16.09.2013 (poniedziałek) złożyć w dziekanacie indeksy do rejestracji.

2. Studenci z  I i II roku studia stacjonarne i niestacjonarne, którzy nie odebrali hasła do systemu USOS proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu.

Komisje egzaminu dyplomowego 12.09.2013 (czwartek)

Komisje egzaminu dyplomowego 12.09.2013 (czwartek), sale 1.5 i 2.4B

Komisje egzaminu dyplomowego 27.06.2013r. (czwartek)

Komisja I  Egzamin dyplomowy - 27.06.2013r. (czwartek) sala 2.4B
Komisja II Egzamin dyplomowy - 27.06.2013r. (czwartek) sala 0.10A

Komunikat dla studentów studiów niestacjonarnych

W dniu 21.06.2013 r. (piątek) w godz. 16:30 – 18:00  odbędą się przyjęcia studentów przez
prodziekana ds. studiów niestacjonarnych prof. Piotra Przybyłowicza.

Komisje egzaminu dyplomowego 23.05.2013 (czwartek)

Składy komisji egzaminów dyplomowych

Godziny dziekańskie 16.05.2013 (czwartek)

Decyzja Dziekana nr 019/2013: W dniu 16 maja 2013 r. (czwartek), w zwiazku z organizowanym Piknikiem Południa, ustanawiam godziny dziekanskie od godz. 14:00 do konca dnia dla odbywajacych sic w tym czasie wykładow na studiach stacjonamych.

Wydawanie haseł dostępu do programu USOS

Uwaga studenci studiów niestacjonarnych - I i II rok studia I i II stopnia !!!
Od dnia 11.05.2013 r. (sobota) w dziekanacie są wydawane hasła dostępu do programu USOS.

Stypendia im. Mieczysława Króla

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2013/14 można składać do 31.05.2013 w Dziekanacie.

O stypendium mogą się ubiegać studenci osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i pozostający w trudnej sytuacji materialnej

Kwaterunek na rok ak. 2013/14

Uwaga studenci ubiegający się o miejsce w Domu Studenckim na rok akademicki 2013/2014

Do dnia 20.05.2013 (poniedziałek) do godz. 14.00 należy złożyć w dziekanacie wniosek i wymagane dokumenty.

Uwaga studenci wybierający się na wymianę LLP ERASMUS

Proszę pobrać, wypełnić i odesłać do dr R. Zalewskiego (robertzalewski@wp.pl)