Aktualności dziekanatu

Godziny dziekańskie 16.05.2013 (czwartek)

Decyzja Dziekana nr 019/2013: W dniu 16 maja 2013 r. (czwartek), w zwiazku z organizowanym Piknikiem Południa, ustanawiam godziny dziekanskie od godz. 14:00 do konca dnia dla odbywajacych sic w tym czasie wykładow na studiach stacjonamych.

Wydawanie haseł dostępu do programu USOS

Uwaga studenci studiów niestacjonarnych - I i II rok studia I i II stopnia !!!
Od dnia 11.05.2013 r. (sobota) w dziekanacie są wydawane hasła dostępu do programu USOS.

Stypendia im. Mieczysława Króla

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2013/14 można składać do 31.05.2013 w Dziekanacie.

O stypendium mogą się ubiegać studenci osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i pozostający w trudnej sytuacji materialnej

Kwaterunek na rok ak. 2013/14

Uwaga studenci ubiegający się o miejsce w Domu Studenckim na rok akademicki 2013/2014

Do dnia 20.05.2013 (poniedziałek) do godz. 14.00 należy złożyć w dziekanacie wniosek i wymagane dokumenty.

Uwaga studenci wybierający się na wymianę LLP ERASMUS

Proszę pobrać, wypełnić i odesłać do dr R. Zalewskiego (robertzalewski@wp.pl)