Aktualności dziekanatu

Uwaga !!! - Do 20.XII.br we wtorki i czwartki dziekanat nieczynny

Do 20 grudnia 2013 (piątek) w każdy wtorek i czwartek dziekanat będzie nieczynny dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, ponieważ będą uzupełniane dane do systemu USOS.

Egzamin dyplomowy 5.XII.2013 (czwartek)

Składy komisji egzaminu dyplomwego 5.XII. 2013 (czwartek)

Uwaga - Dziekanat będzie nieczynny

W dniach:

  • 26 listopada 2013 roku (wtorek)
  • 28 listopada 2013 roku (czwartek)
  • 3 grudzień 2013 roku (wtorek)

dziekanat będzie nieczynny 
dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
ponieważ będą uzupełniane dane do systemu USOS.

Uwaga - Dziekanat nieczynny we czwartek (14.XI.2013)

W dniu 14 listopada 2013 roku (czwartek)
Dziekanat będzie nieczynny
dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

W dniu 14 listopada 2013 roku (czwartek)
Dziekanat będzie nieczynny

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Egzamin dyplomowy - 07.11.2013r. (czwartek) sala 2.4B

Skład komisji I, egzaminu  dyplomowego  -  07.11.2013r. (czwartek) sala 2.4B

Godziny dziekańskie w dniu 31.X.2013 (czwartek)

Godziny dziekańskie w dniu 31.X.2013 (czwartek) od godz. 14:00 do końca dnia.

Praca dziekanatu w dniu 31.10.2013 r. (czwartek)

Uwaga studenci!
W dniu 31.10.2013 r. (czwartek) dziekanat dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będzie czynny w godzinach 12:00 – 14:00.

Przyjęcia studentów u prodziekana W. Marowskiego

Uwaga studenci

W dniu 30.10.2013 r. (środa) przyjęcia studentów u Prodziekana dr. hab. inż. W. Marowskiego
odbędą się w godzinach 11:00 – 13:00.

Rozdanie indeksów, legitymacji - studia niestacjonarne

Rozdanie indeksów i legitymacji dla studentów I roku studia niestacjonarne odbędzie się w dniu 25.X.2013 r. (piątek) od godz. 15.00 -18.00 w Dziekanacie Wydz. SiMR, pok. 0.6

Godziny dziekańskie - piątek, 18.10.2013, od 10:00

W piątek 18.X.2013r. od godziny 10.00 do końca dnia obowiązują godziny dziekańskie dla wszystkich rodzajów studiów.

Egzamin dyplomowy dnia 7 listopada 2013 r. (czwartek)

Uwaga studenci zdający egzamin dyplomowy 7 listopada 2013 r. (czwartek):

Praca dyplomowa z kompletem dokumentów powinna być złożona do dnia 14.10.2013 r. (poniedziałek).

Rozdanie indeksów, legitymacji dla studentów I roku studia, stacjonarne

Rozdanie indeksów, legitymacji dla studentów I roku studia, stacjonarne

Ogłoszenie dla studentów I roku

Opłata za index i legitymację.

Odwołanie od decyzji po rozmowach z Prodziekanem

Odwołanie od decyzji do 26.IX.2013 do godz. 12:00

Rozmowy z Prodziekanem - III rok

czwartek, 24.IX.2013, 10 - 14

Dziekanat nieczynny w dniach 23 – 24.09.2013

W dniach 23 – 24.09.2013 (poniedziałek, wtorek) dziekanat będzie nieczynny z powodu rejestracji.

Zmiany w godzinach pracy dziekanatu we wrześniu

17.09.2013 (wtorek)  10:00 – 13:00.

18 – 20.09.2013 (środa, czwartek, piatek) - nieczynny