Komisje egzaminu dyplomowego 25.04.2016r

Komisja egzaminu dyplomowego - 25.04.2016r. (poniedziałek) sala 0.10A

Komisja I 
EGZAMIN DYPLOMOWY - 25.04.2016r. (Poniedziałek) sala 0,10A

Godziny:  Nr   Nazwisko i imię / instytut   Przewodniczący   Członek komisji   Opiekun naukowy / Prowadzący / Konsultant   Recenzent
9:00 – 9:45  1   Bąk Łukasz - studia niestacjonarne mgr zaoczne, IMRC   Prof. dr inż. Mariusz Pyrz   Dr inż. Daniel Dębski   Prof. nzw. dr hab. inż. Jan Maciejewski   Prof. dr hab. inż. Wojciech Sobczykiewicz
9:45 – 10:30  2   Maciorowski Mateusz - studia stacjonarne inż., IPBM   Prof. dr inż. Mariusz Pyrz   Dr inż. Paweł Ciężkowski   Prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Skawiński   Dr inż. Ryszard Kuryjański
10:30 – 11:15  3   Bogucki Piotr - studia stacjonarne inż, IP   Prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz   Dr inż. Paweł Ciężkowski   Prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek / Dr inż. Grzegorz Pawlak   Dr inż. Wojciech Kamela
11:15 – 12:00  4   Zbojna Maciej - studia niestacjonarne inż. zaoczne, IP   Prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz   Dr inż. Yuhua Chang   Dr hab. inż. Piotr Orliński / Dr inż. Jakub Lasocki   Dr inż. Wojciech Kamela
12:00 – 12:45  5   Kwietniewski Kamil - studia stacjonarne inż., IP   Dr hab. inż. Grzegorz Klekot   Dr inż. Yuhua Chang   Dr hab. inż. Jan Matej / Dr inż. Jerzy Zaborowski   Dr inż. Jarosław Seńko
12:45 – 13.30  6   Trzpil Piotr - studia stacjonarne mgr, IP   Prof. dr hab. inż. Witold Marowski   Dr inż. Maciej Zawisza   Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Reński / Doc. dr inż. Andrzej Wąsiewski   Dr inż. Piotr Fundowicz
13.30 – 14.15  7   Wiąckiewicz Michał - studia stacjonarne inż., IP   Prof. dr hab. inż. Witold Marowski    Dr inż. Maciej Zawisza   Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Reński / Doc. dr inż. Andrzej Wąsiewski   Dr inż. Piotr Fundowicz
14.15 – 15.00  8   Piwowarczyk Karol - studia stacjonarne inż., IP   Prof. dr hab. inż. Witold Marowski   Dr inż. Maciej Zawisza   Dr hab. inż. Jędrzej Mączak / Dr inż. Marcin Jasiński   Dr inż. Krzysztof Szczurowski