Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2017/2018

Dziekan i Rada Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych uprzejmie zapraszają wszystkich pracowników i studentów na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2017/2018 w dniu 2 października 2017 roku o godz. 14:00 w Audytorium im. prof. M. Bekkera (sala 2.5) w Gmachu Wydziału SiMR ul. Narbutta 84.

Program Uroczystości:
1. Hymn Państwowy
2. Wystąpienie Dziekana
3. Wystąpienie Rektora
4. Immatrykulacja
5. Wystąpienie przedstawiciela Absolwentów
6. Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego
7. Wręczenie nagród JM Rektora Politechniki Warszawskiej
8. Wręczenie medali za zasługi dla Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej
9. Sprawy organizacyjne
10. Oficjalne otwarcie roku akademickiego 2017/2018
11. Wykład inauguracyjny dr. hab. inż. Szymona Gontarza pt. „Pole magnetyczne – niedoceniane źródło informacji o stanie technicznym konstrukcji i maszyn”
12. „Gaudeamus”