Uroczystość inauguracji roku akademickiego

Dziekan i Rada Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych uprzejmie zapraszają wszystkich pracowników i studentów na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w dniu 1 października 2018 roku o godz. 14:00 w Audytorium im. prof. M. Bekkera (sala 2.5) w Gmachu Wydziału SiMR, ul. Narbutta 84.

Program Uroczystości:
 
1. Hymn Państwowy
2. Wystąpienie Dziekana
3. Wystąpienie Rektora
4. Immatrykulacja
5. Wystąpienie przedstawiciela Absolwentów
6. Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego
7. Wręczenie nagród JM Rektora Politechniki Warszawskiej
8. Wręczenie medali za zasługi dla Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej
9. Sprawy organizacyjne
10. Oficjalne otwarcie roku akademickiego 2018/2019
11. Wykład inauguracyjny dr. hab. inż. Lecha Knapa pt. „Systemy cyber-fizyczne  u podstaw nowej rewolucji przemysłowej”
12. „Gaudeamus”