Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

W dniu 29 września 2014 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w Gmachu Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych przy ul. Narbutta 84 w Audytorium im. Prof. M. Bekkera (sala 2.5) odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego 2014/2015.

Obchody odbywały się zgodnie z programem:

 1. Hymn Państwowy,
 2. Wystąpienie Dziekana,
 3. Wystąpienie Rektora,
 4. Immatrykulacja,
 5. Wystąpienie przedstawiciela Absolwentów,
 6. Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego,
 7. Wręczenie nagród JM Rektora Politechniki Warszawskiej,
 8. Wręczenie medali Za Zasługi dla Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej,
 9. Sprawy organizacyjne - przedstawienie opiekuna I roku,
 10. Oficjalne otwarcie roku akademickiego 2014/2015,
 11. Wykład inauguracyjny dr. hab. inż. Jędrzeja Mączaka pt. "Sieci wymiany danych w pojazdach",
 12. "Gaudeamus".

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi:

Prof. Krzysztof Loewenstein (Prorektor PW), Waldemar Pawlak (Premier RP), Jacek Kubielski (Sekretarz Generalny NOT), Barbara Krępska (Naczelnik Wydziału Szkół Ponadgimnazjalnych i Kształcenia Ustawicznego Urzędu m.st. Warszawy), Prof. Jan Misiak (Prezydent Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania), Prof. Zdzisław Bogdanowicz (Dziekan Wydziału Mechanicznego WAT), Prof. Radosław Trębiński (Dziakan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT), Prof. Stefan Góralczyk (Dyrektor IMBiGS), Dr inż. Andrzej Muszyński (Dyrektor PIMOT), Andrzej Adamczyk (Prezes Zarządu Zakładu Usług Remontowych i Produkcyjnych), Wiktor Jednorowski (Sekretarz Generalny Zarządu Towarzystwa Trzeźwości Transportowców), Iwo Jakubowski (Transportowy Dozór Techniczny), Jerzy Kozłowski (Prezes Zarządu Wydawnictwa Komunikacji i Łączności), Krzysztof Wiśniewski (V-ce Prezes Wydawnictwa Komunikacji i Łączności), Marek Skaczkowski (Prezes Auto-Skaczkowski), Małgorzata Mroczkowska (Dyrektor Zespołu Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie), Tadeusz Wojciechowski (Dyrektor Naczelny Zespołu Szkół Samochodowych nr 2 w Warszawie), Prof. Stanisław Gach (SGGW), Prof. Czesław Waszkiewicz (SGGW), Prof. Tadeusz Niezgoda (WAT), Wojciech Smoliński (Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie), Prof. Stanisław Oziemski, Prof. Jerzy Wicher, prof. Jerzy Madej, Doc. Janusz Lubowicz (Pen-Pol Trading), Dr inż Tadeusz Kołacin, Doc. Zbigniew Szydelski, Zbigniew Nowosielski (Biuro Rekonstrukcyjno – Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej), Mirosław Szymański (Schindler Sp. z o.o.), Anna Gerymska (Dyrektor Departamentu Certyfikacji i Oceny Zgodności UDT), Janusz Bosakirski (MZA), Stanisław Świderski (Cebaryd), Andrzej Machniewski (PIMB), Małgorzata Zięba (Faurecja), Wojciech Gis (Z-ca Dyrektora ITS), Marek Wołoszko (General Electric Company Polska Sp. z o.o.), Roman Soliński (JMTronik).

Napłynęły również liczne życzenia, które złożyli:

Prof. Wojciech Blajer (Dziekan Wydziału Mechanicznego UTH), Prof. Czesław Łukianowicz (Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej), Kjell Ortengren (Dyrektor Generalny Scania Polska), Prof. Adam J. Lipiński (Dziekan Wydziału Nauk Technicznych UWM), Prof. Jarosław Sęp (Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej), Prof. Janusz Kowal (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH), Prof. Bogdan Sapiński (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH), Dr inż Andrzej Żurkowski (Dyrektor Instytutu Kolejnictwa), Prof. Zbigniew Poruba (Dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn PŚ), Prof. Danuta Koradecka (Dyrektor CIOP PiB), Prof. Bogusław Liberadzki (Szkoła Główna Handlowa), Dr hab. Tomasz Babul (Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej), Prof. Janusz Kozak (Dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG).

Fotorelacja z Inauguracji tutaj.