Konkurs na stanowiska Referentów technicznych

Biuro Obsługi Informatycznej Wydziału SiMR
Wymiar: 3 x 0,5 etatu.
Dokumenty należy składać do dnia 02.06.2014 r
Wymagania i dalsze informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PW