Konkurs Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej PiM

Organizatorem Konkursu Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej w zakresie Pojazdów i Maszyn dla uczniów szkół średnich jest Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (SiMR) Politechniki Warszawskiej. Konkurs organizowany jest corocznie w semestrze letnim.

Konkurs jest turniejem wiedzy i ma formułę otwartą – mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół średnich z terenu całej Polski. Tematycznie kierowany jest do osób kształcących się w dziedzinach mechaniki i mechatroniki pojazdów lub maszyn, bądź zainteresowanych tymi zagadnieniami.

Uwaga!!! Z powodu zagrożenia epidemiologicznego V edycja Konkursu została odwołana.
Nie przewiduje się przeprowadzenia etapu półfinałowego w szkołach, ani Finału Konkursu w siedzibie Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych (organizatora konkursu).
Odpowiednie informacje zostały przesłane bezpośrednio do szkół, które zgłosiły się do Konkursu.

Zapraszamy w kolejnych edycjach...