Szare Domy Festiwal Otwarty

17 czerwca 2017 r., w ramach 2. edycji wydarzenia „Szare Domy Festiwal Otwarty”, której przyświeca hasło „Obiekt 1530-A”, zapraszamy na podwórko Szarych Domów przy ulicy Narbutta 82.

Festiwal „Szare Domy” poświęcony jest powstałemu na przełomie lat 20. i 30. XX wieku osiedlu na warszawskim Mokotowie. Jest ono doskonałym przykładem modernistycznej architektury funkcjonalnej, tym cenniejszym, że przetrwało II wojnę światową w niemal nienaruszonym stanie. Stanowi zatem jeden z niewielu zachowanych fragmentów autentycznej przedwojennej Warszawy.

Tegoroczna, druga edycja wydarzenia „Szare Domy Festiwal Otwarty” jest dedykowana kolonii domów bezpośrednio sąsiadującej z budynkiem naszego wydziału, stąd w nazwie festiwalu jej numer ewidencyjny (1350-A), pod którym obiekt ten figuruje na liście zabytków chronionych prawem.

Politechnika Warszawska objęła Festiwal honorowym patronatem.