Półfinał XVIII edycji Olimpiady Techniki Samochodowej

W sobotę 18 marca 2017 r. tradycyjnie w progach Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych rozegrano półfinałowy etap XVIII edycji ogólnopolskiej Olimpiady Techniki Samochodowej, organizowanej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności oraz redakcję miesięcznika „Auto Moto Serwis” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Uczestniczyło w nim 465 uczniów z ponad 160 szkół (techników i zasadniczych szkół zawodowych) o profilu samochodowym z całej Polski, którzy przyjechali pod opieką 169 nauczycieli. Tworzyli oni trzyosobowe zespoły składające się z uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w pierwszym (szkolnym) etapie eliminacji tej edycji Olimpiady.

Podczas półfinału zorganizowano ciekawe spotkania prezentacyjne dla uczniów i ich opiekunów, dotyczące najnowszych rozwiązań stosowanych w technice samochodowej oraz zwiedzanie pracowni i laboratoriów Wydziału SiMR PW. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, w tym m.in. Prorektor ds. Studenckich dr. hab. inż. Janusz Walo oraz  Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych prof. Stanisław Radkowski.

O godzinie 12.30 w pięciu salach Wydziału rozpoczął się testowy egzamin teoretyczny. Na udzielenie odpowiedzi uczestnicy mieli 45 minut. Zawierał on zestaw 40 pytań testowych obejmujących wiedzę podstawową (w tym: elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwo, rysunek techniczny maszynowy, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn) oraz wiedzę specjalistyczną (budowa, diagnozowanie, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych) z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów bhp. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosiła 80.

Do finału zakwalifikowano 12 uczniów. Etap finałowy (praktyczny) tegorocznej edycji Olimpiady Techniki Samochodowej odbędzie się w sobotę 13 maja 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie firmy Robert Bosch Sp. z o.o. przy ul. Jutrzenki 105 w Warszawie. Będzie on polegał na wykonaniu dwóch zadań praktycznych z zakresu diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych. Każde zadanie będzie miało wartość 20 punktów. Czas na wykonanie każdego zadania będzie wynosił 15 minut.

Ostateczną klasyfikację każdego finalisty ustali się, sumując liczbę punktów zdobytych w finale z liczbą punktów zdobytych w półfinale olimpiady.

Laureatami olimpiady zostanie 3 uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów po zsumowaniu wyników II i III etapu olimpiady.

Oprócz klasyfikacji indywidualnej organizatorzy prowadzą także klasyfikację zespołową w celu wyłonienia Samochodowej Szkoły Roku.

Tytuł „Samochodowej Szkoły Roku” otrzyma ta placówka, której dwaj uczniowie zdobędą łącznie największą liczbę punktów w półfinale i finale olimpiady, pod warunkiem że przynajmniej jeden uczeń będzie uczestniczył w finale. Na podstawie wyników półfinału największe szanse na zdobycie tego tytułu mają Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie oraz Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Życzymy powodzenia!

fot. Wojciech Szarliński fot. Wojciech Szarliński