Półfinał XVI edycji Olimpiady Techniki Samochodowej

W sobotę, 21 marca 2015 r., mury Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej gościły młodych adeptów wiedzy technicznej. Zgodnie z wieloletnią tradycją to właśnie Gmach Samochodów i Ciągników jest areną etapu półfinałowego Olimpiady Techniki Samochodowej. Rozgrywany w tym roku półfinał XVI edycji Olimpiady zgromadził 461 uczniów ze 162 szkół z całej Polski, pod opieką 174 nauczycieli. Z tej liczby wyłoniono 10 finalistów, którzy w maju zmierzą się na egzaminie praktycznym w siedzibie firmy Bosch w Warszawie.

XVI OLIMPIADA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

Przedmiotem II etapu olimpiady, przeprowadzonego 21 marca 2015 r. w Warszawie na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, był zestaw 40 pytań testowych obejmujących wiedzę podstawową (w tym: elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwo, rysunek techniczny maszynowy, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn) oraz wiedzę specjalistyczną (budowa, diagnozowanie, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych)  z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów bhp.

Kryterium oceny wyników stanowiło rozwiązanie zadań w ciągu 45 minut przez:

− wybranie jednej (właściwej) z czterech odpowiedzi zamieszczonych w zadaniu testowym,

− prawidłowe rozwiązanie zadania obliczeniowego.

Poziom trudności poszczególnych zadań był zróżnicowany, co znajdowało odzwierciedlenie  w wagach punktowych (prawidłowym odpowiedziom przypisano 1; 2 lub 3 punkty). Maksymalna liczba punktów za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań wynosiła 80.

Finaliści olimpiady. Po komisyjnym sprawdzeniu wszystkich kart testowych z zadaniami rozwiązanymi przez uczestników II etapu olimpiady, do III etapu zakwalifikowano następujących uczniów (10 osób):

1. Krzysztof LEWANDOWSKI 65 pkt.
    z Zespołu Szkół Samochodowych – Technikum w Bydgoszczy
2. Michał ŻACZEK 64 pkt.
    z Zespołu Szkół Nr 2 – Technikum we Wrocławiu
3. Kamil WIŚNIEWSKI 64 pkt.
    z Zespołu Szkół Samochodowych – Technikum w Bydgoszczy
4. Piotr SZADA-BOŻYSZKOWSKI 63 pkt.
    z Zespołu Szkół Nr 10 – Technikum Samochodowego w Koszalinie
5. Tomasz MACIEJEWSKI 62 pkt.
    z Zespołu Szkół Samochodowych – Technikum w Bydgoszczy
6. Piotr SIŁA 62 pkt.
    z Zespołu Szkół – Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu
7. Stanisław BIALIK 61 pkt.
    z Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy
8. Michał GŁADKIEWICZ 58 pkt.
    z Centrum Edukacji Zawodowej – Technikum Samochodowego w Sieradzu
9. Karol SZPYRA 58 pkt.
   z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej – Technikum Mechaniczno-Elektrycznego
   w Biłgoraju
10. Krzysztof TARASIEWICZ 57 pkt.
     z Zespołu Szkół Mechanicznych – Technikum w Białymstoku

Etap finałowy (praktyczny) XVI edycji Olimpiady Techniki Samochodowej odbędzie się w Warszawie w sobotę 16 maja 2015 roku w siedzibie firmy Robert Bosch Sp. z o.o. przy ul. Jutrzenki 105 o godz. 10.00.

FOTORELACJA