II Kongres producentów pojazdów elektrycznych i infrastruktury do ich ładowania

W piątek, 12 stycznia 2018 r., w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej przy ul. Rektorskiej 4 odbędzie się II Kongres producentów pojazdów elektrycznych i infrastruktury energetycznej do ich ładowania.

W trakcie obrad z udziałem reprezentantów administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli nauki oraz ekspertów branżowych poszukiwane będą odpowiedzi na podstawowe pytania związane między innymi z elektromobilnością, nowoczesnymi zasobnikami energii, ładowaniem i eksploatacją pojazdów elektrycznych, zasilaniem wodorowym, pojazdami autonomicznymi.

Program kongresu