Karty pracy przejściowej

Studenci II semestru studiów magisterskich, którzy w tym semestrze wykonują prace przejściowe, są zobowiązani pobrać karty pracy przejściowej u prodziekana ds. nauczania.

Karty będą wydawane w poniedziałek, 19.10.2015 r., w godz. 14:15 – 15:00 oraz w czwartek, 22.10.2015 r., w godz. 12:00 – 12:30 w pok. 0.11.F (nie w dziekanacie!). W wyjątkowych wypadkach karty można będzie pobierać do dnia 20.11.2015 r. w pok. 0.11.F w godzinach konsultacji (piątki, 17:30 – 19:00). Po uzyskaniu na karcie wpisu od prowadzącego pracę należy do dnia 30.11.2015 r. zwrócić górną część karty do dziekanatu, zachowując jako pokwitowanie jej część środkową. Dopełnienie tych formalności jest warunkiem zaliczenia pracy.

 

Kolejność postępowania:

1. Student pobiera kartę pracy przejściowej w pok. 0.11.F.

2. Z karta student zgłasza się do prowadzącego pracę.

3. Prowadzący wpisuje na górnej i środkowej części karty swoje dane oraz temat pracy (może być w wersji wstępnej), a następnie zatrzymuje dla siebie dolną część karty, resztę zwracając studentowi.

4. Student oddaje do dziekanatu górną część karty, zachowując część srodkową jako pokwitowanie.

Studenci, którzy wykonują zaległe prace przejściowe bez zmiany prowadzącego pracy i pobrali już uprzednio karty prac przejściowych, nie muszą zgłaszać się po nowe karty.