Informacje bieżące

Lektoraty dla studiów stacjonarnych w semestrze zimowym 2018/2019

Zajęcia z języka angielskiego dla semestrów III i V studiów stacjonarnych będą odbywać się we wtorki i w czwartki. Rozpoczęcie zajęć: 2 X 2018 r.

Karty pracy przejściowej

Studenci II semestru studiów magisterskich, którzy w tym semestrze wykonują prace przejściowe, są zobowiązani pobrać karty pracy przejściowej u prodziekana ds. nauczania.