Opiekunowie praktyk studenckich

PRAKTYKA ZAWODOWA

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk studenckich dr inż. Krzysztof Kiszka

pok. 2.6A

Godziny przyjęć: środa 10-11, sobota 9-10

 

PRAKTYKI DYPLOMOWE

Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich:

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych dr inż. Ireneusz Krakowiak

pok. 0.11H

Godziny przyjęć: piątek 15.45-16.30, niedziela w dniu zjazdu 9.30-10.15

 

Instytut Pojazdów:

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych mgr inż. Janusz Pokorski

Godziny przyjęć: czwartek 12.15-13.00, piątek w dniu zjazdu 16.00-16.45

 

Instytut Podstaw Budowy Maszyn:

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych dr hab. Michał Hać, prof. PW

Godziny przyjęć: środa 11.00 – 12.00