Opłaty, konto wydziału

 

Studia stacjonarne

Wszelkich wpłat należy dokonywać przelewem na indywidualne konto, które jest podane w systemie USOSWeb w module Dla studentów -> Rozliczenia

 W tytule wpłaty należy wpisać:
„NAZWISKO IMIĘ – STACJONARNE – numer albumu  rok studiów”

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Studia niestacjonarne

Wszelkich wpłat należy dokonywać przelewem na indywidualne konto, które jest podane w systemie USOSWeb w module Dla studentów -> Rozliczenia

 W tytule wpłaty należy wpisać:
„NAZWISKO IMIĘ – NIESTACJONARNE – numer albumu  rok studiów”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .