Zasady wystawiania faktur za studia

  1. Fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawia się tylko i wyłącznie na żądanie tych osób.
  2. Faktury wystawiane są na żądanie studenta zgłoszone w ciągu 7 dni od dnia dokonania opłaty za studia. Żądanie można zgłosić na adres email: agnieszka.kunicka@pw.edu.pl wg wzoru (Załącznik).
  3. Faktura wystawiana jest na osobę/podmiot, który dokonał zapłaty. Nie jest możliwe wystawienie faktury na firmę, w sytuacji gdy refunduje ona studentowi ponoszone prze niego koszty nauki, a przelewu dokonał student. W przypadku dokonania wpłaty przez firmę, w której pracuje student, firma będzie figurowała na fakturze jako płatnik, natomiast nabywcą usługi dalej pozostaje student.