Zapisy na przedmioty dla studiów stacjonarnych

Uwaga studenci studiów stacjonarnych: w roku akademickim 2016/2017 w semestrze zimowym nie będzie zapisów na przedmioty poprzez system USOSWeb. Grupy dziekańskie są wywieszone przed dziekanatem i dostępne w systemie USOSWeb.

Studenci mający rejestrację warunkową muszą zgłosić się z podaniem do prowadzącego zajęcia (wykład, ćwiczenia, laboratorium, projekt) i uzyskać pisemną zgodę wpisania do grupy.  Takie podanie należy złożyć do dziekanatu do dnia 10.10.2016 r. Po złożeniu podań i ich zatwierdzeniu przez prodziekana ds. nauczania dziekanat umieści osoby w grupach i naliczy opłaty. Prowadzący będzie mógł wówczas wpisać ocenę uzyskaną przez studenta do systemu USOSWeb. Studenci, którzy nie złożą takich podań, nie mają prawa do udziału w zajęciach.

Studenci, którzy chcą zrezygnować z uczęszczania na określone zajęcia, powinni do dnia 10.10.2016 złożyć w dziekanacie podanie z informacją, z których zajęć rezygnują. W innym przypadku opłata za zajęcia powtarzane może zostać naliczona.

Studenci, którzy powtarzają zajęcia, powinni zgłosić się na pierwsze zajęcia w celu zgłoszenia prowadzącemu, że przedmiot mają zaliczony.

Więcej informacji można znaleźć w „Zasadach studiowania przedmiotów na Wydziale SiMR w roku akademickim 2016/2017”.