Zapisy na Kreatywny Semestr Projektowy

Od 6 do 20 lutego br. trwają zapisy na Kreatywny Semestr Projektowy – dodatkowe semestralne zajęcia projektowe dla studentów wszystkich wydziałów, realizowane na poziomie centralnym Politechniki Warszawskiej.

Jest to już VII edycja tej wspierającej twórcze aspiracje formuły zajęć. Podczas cotygodniowych spotkań studenci studiów I i II stopnia z różnych wydziałów Politechniki Warszawskiej realizują zadania projektowe zlecone przez dużych przedsiębiorców. Uczestnicy podzieleni są na zespoły składające się z 5-8 osób z różnych specjalności. Do zyskania są 4 punkty ECTS.

Więcej informacji o tegorocznej edycji programu KSP

O programie KSP