Wybór specjalności na III roku studiów inżynierskich

W styczniu rusza proces wyboru specjalności na III roku studiów inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych. Szczegółowe informacje podane są w dziale Studia, zakładka Informacje ogólne dla odpowiedniego rodzaju studiów.

W przypadku studiów niestacjonarnych wybór dokonywany jest na podstawie opisów specjalności dostępnych na stronie internetowej Wydziału.

Dla studiów stacjonarnych, oprócz materiałów informacyjnych dostępnych na stronie internetowej Wydziału przewidziane są spotkania prezentujące specjalności na poszczególnych kierunkach studiów.