W środę 16 maja 2018 r. zajęcia wg planu piątkowego

Przypominamy, że w środę 16 V 2018 r. zajęcia będą się odbywały według planu obowiązującego w piątki.

(Na podstawie  §1 ust. 4 zarządzenia nr 12/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2017/2018.)