Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku

Studenci I roku proszeni są o zapoznanie się z terminarzem obowiązkowych szkoleń BHP.

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku odbędzie się w następujących terminach (są to jedyne terminy w tym roku akademickim):
  • 10.10.2016, (poniedziałek) godz. 17.15 – 20.00  Studia stacjonarne, kierunek MiBM grupy: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,  1.6  i kierunek IPEH; 1.1. i 1.2 sala 2.5
  • 04.10.2016, (wtorek) godz. 17.15 – 20.00  Studia stacjonarne, grupy kierunek MTR 1.1; 1.2; 1.3 sala 3.11
  • 07.10.2016,  (piątek) godz. 17.15 – 20.00  Studia niestacjonarne I i II stopnia – sala 2.5

Uwagi:

  1. Brak odbycia tego szkolenia będzie uniemożliwiać udział w zajęciach laboratoryjnych.
  2. Studenci, którzy nie mają szkolenia BHP, powinni je teraz zaliczyć.
 Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim:
  • 14.10.2016, (piątek) godz. 9.15 – 10.00

 Uwagi:

  1. Szkolenia odbywać się będą w sali 3.8.
  2. Brak odbycia tego szkolenia będzie uniemożliwiać udział w zajęciach laboratoryjnych.