Decyzja Dziekana w sprawie opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015

Opłata za semestr zimowy - 2 700 zł.
Termin - do 10 października br.
...

Decyzja Dziekana Wydziału SiMR PW w sprawie opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015

  1. Opłata za semestr zimowy wynosi 2 700 zł [1].
  2. Termin wpłaty mija 10 października br [2].
  3. Wpłaty należy dokonać jednorazowo [3] (w pełnej kwocie [4]).
  4. Niewniesienie opłaty w wymaganym czasie lub wniesienie jej po 10 października [5] skutkuje skreśleniem z listy studentów [6].
  5. Osoby skreślone w październiku br. nie będą mogły wznowić się również w semestrze letnim [7].
  6. Studenci znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać sie o pomoc stypendialną [8].
  7. Opłata za semestr letni wynosi 2 700 zł.
  8. Termin wpłaty za semestr letni mija 31 stycznia 2015 r.

------------------------------------------------------------------
[1] Wpłaty należy dokonać przelewem na konto: PEKAO SA IV Oddział Warszawa 15 1240 1053 5111 1150 0010 0091
[2] Dowód wpłaty należy złożyć w dziekanacie do tego dnia.
[3] Podania o rozłożenie czesnego na raty nie będą rozpatrywane.
[4] Wpłaty cząstkowe nie będą uwzględniane. Ich zwrot będzie możliwy po złożeniu odpowiedniego podania przez zainteresowanego.
[5] Wpłaty dokonane po 10 października br. zostaną zwrócone na konto wpłacającego.
[6] Decyzja o skreśleniu zostanie wydana z dniem 11 października 2014 r. i wysłana do osoby skreślonej tego dnia.
[7] Wznowienie będzie możliwe dopiero od 1.10.2015 r.
[8] Wnioski o stypendium należy składać w dziekanacie do 15 października br. Więcej informacji o pomocy stypendialnej na stronie http://www.bss.ca.pw.edu.pl/Pomoc-materialna