Stypendia pomostowe na I rok studiów

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów skierowane do zdolnych maturzystów, którzy zamierzają podjąć studia dzienne w uczelniach publicznych.

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2015/16 - segment IA

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych, poprzez ufundowanie stypendium na I rok studiów, ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów, i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów.