Inne stypendia

Inne stypendia o charakterze cyklicznym lub jednorazowe, o które mogą się ubiegać studenci Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych.

Stypendia im. inż. Mieczysława Króla

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2016/2017 przyjmowane będą do 31 X 2016 r. Należy je składać w pokoju 112 w Gmachu Głównym PW.

Stypendia im. Zofii Dachniewskiej

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 25 I 2016 r. w godzinach 10.00 - 14.00 w Biurze Spraw Studenckich PW (Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20, pok. 210).

Stypendia im. dr Mariana Kantona

Wnioski o przyznanie stypendium im. Mariana Kantona na rok akademicki 2016/2017 należy składać do 12 XII 2016 r. w Biurze Spraw Studenckich PW (Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20, pok. 210).

Stypendia Ministra MNiSW za wybitne osiągnięcia na rok 2015/16

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Dziekanacie Wydziału SiMR do 18.09.2015r.

Konkursy o Nagrodę Prezesa NBP

Narodowy Bank Polski realizuje obecnie

  • VII edycję Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych
  • IV edycję Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną.

Celem konkursów jest stymulowanie zainteresowania studentów i absolwentów uczelni tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Stypendium PGNiG

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 30.VII.2013r.