Legia Akademicka

Politechnika Warszawska przystąpiła do programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów pod nazwą Legia Akademicka. Jest to uruchomiony przez Ministerstwo Obrony Narodowej pilotażowy program skierowany do studentów. Szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną, realizowaną w uczelni trakcie roku akademickiego, oraz część praktyczną, przeprowadzaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych. Przewidywane jest także uruchomienie modułu szkolenia oficerskiego.

Część teoretyczna, obejmująca ok. 30 godzin lekcyjnych w formie wykładów, pozwoli zdobyć wiedzę z zakresu realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny  nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w  ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna). Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP. Za dzień szkolenia poligonowego student ochotnik otrzyma wynagrodzenie, jakie przysługuje żołnierzowi szeregowemu.

Do udziału w Legii Akademickiej może dobrowolnie zgłosić się każdy student Politechniki Warszawskiej, bez względu na kierunek studiów. 

» Ulotka informacyjna

Na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej dostępny jest formularz zgłoszeniowy, który po wypełnieniu należy złożyć w Dziale ds. Studiów, w godzinach 8:00-16:00. Dział ten mieści się przy ul. Polnej 50, w pok. 717 na VII piętrze.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

- Politechniki Warszawskiej

- Ministerstwa Obrony Narodowej

- Wojska Polskiego