Szkoła letnia „Green Campus – ENHANCE summer school on climate change”

W dniach 15-28 września br. Politechnika Warszawska zorganizuje szkołę letnią „Green Campus – ENHANCE Summer School on Climate Change”. Wezmą w niej udział studenci reprezentujący wszystkie uczelnie ENHANCE. Zajęcia będą prowadzone w trybie hybrydowym (5 dni zdalnie i 5 stacjonarnie) przez wykładowców z kilku Wydziałów Politechniki Warszawskiej.

Uczestnicy będą pracowali w siedmioosobowych interdyscyplinarnych grupach. Zapraszamy do udziału studentów minimum 3. roku studiów I stopnia oraz studentów studiów magisterskich. Na zakończenie projektu studenci przedstawią praktyczny projekt zielonego kampusu. Ważną częścią szkoły letniej będą zajęcia, które rozwijają umiejętność pracy w zespole. Przewidzieliśmy również część kulturowo-integracyjną. Za udział w szkole letniej studenci będą mogli uzyskać 4 punkty ECTS.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://summerschool.enhance.pw.edu.pl

Zainteresowani studenci proszeni są o przesłanie na adres enhance-wp3@pw.edu.pl krótkiego listu motywacyjnego uzasadniającego, dlaczego chcieliby uczestniczyć w szkole letniej o tej tematyce. Na tej podstawie zostaną wybrani najlepsi kandydaci.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 15.08.2021.