Stypendia dla studentów i doktorantów

Studenci Politechniki Warszawskiej mogą ubiegać się o różnorodne stypendia, między innymi socjalne, a także za wysokie wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Pomoc materialna przysługuje również osobom niepełnosprawnym.

Aby uzyskać pomoc materialną, należy złożyć odpowiedni wniosek. Dokładny opis programów stypendialnych znaleźć można na stronie Biura Spraw Studenckich. Termin składania wniosków mija 16 października br.

O jaką pomoc można się ubiegać?