Panel dyskusyjny poświęcony programowi i modelowi studiów na wydziale SiMR

W dniu 5 czerwca 2017 r. o godz. 16:00 zapraszamy wszystkich pracowników i studentów naszego wydziału do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym poświęconym tematyce, programowi i modelowi studiów na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych. Miejscem obrad będzie sala multimedialna.

Zorganizowany z inicjatywy Wydziałowej Rady Samorządu panel dyskusyjny będzie doskonałą okazją, by wpłynąć na system kształcenia na wydziale oraz przestawić wszystkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące przedmiotów i formy studiów. Zostanie przedstawiony raport z przeprowadzonych wśród studentów ankiet ws. programu studiów, który następnie poddany będzie dyskusji ukierunkowanej na poprawę „profilu absolwenta wydziału SiMR”. Do udziału zaproszeni są wszyscy pracownicy i studenci wydziału, a także goście z branży motoryzacyjnej.

Prelegentami w dyskusji będą:

  • przedstawiciele branży motoryzacyjnej
  • przedstawiciel władz wydziału
  • przedstawiciel kadry dydaktycznej
  • przedstawiciel kół naukowych
  • przedstawiciel studentów

Porządek obrad (czas trwania ok. 1,5 godziny):

  1. Wstęp i przedstawienie Gości oraz wyników ankiet ws. programu studiów na wydziale SiMR (15 min) - moderator dyskusji
  2. Wypowiedzi przedstawicieli (5/6 osób po 5 min)
  3. Dyskusja i pytania publiczności (30 min)
  4. Podsumowanie i zakończenie (10 min)

Po spotkaniu zostanie wypracowany raport, który będzie przekazany Komisji Programowo-Dydaktycznej jako przyczynek do prac nad programem studiów.