Konkurs Inżynierski EBEC Poland

EBEC (European BEST Engineering Compettion) Poland zaprasza do udziału w XI edycji Konkursu Inżynierskiego EBEC Poland, którego celem jest wyłonienie studentów posiadających wszechstronną wiedzę inżynierską oraz praktyczne umiejętności z zakresu nauk technicznych i w sposób nieszablonowy umiejących je wykorzystać, a zarazem potrafiących współpracować w grupie.

 

Konkurs Inżynierski EBEC Poland (European BEST Engineering Compettion) to wspólne przedsięwzięcie 6 grup lokalnych BEST-u (Board of European Students of Technology) działających przy wiodących polskich uczelniach technicznych: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnice Gdańskiej, Politechnice Łódzkiej, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Wrocławskiej, a także na Politechnice Śląskiej. Skierowany jest do studentów kierunków inżynierskich, którzy w sposób nieszablonowy mogą wykorzystać nabytą wiedzę podczas studiów. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie studentów posiadających wszechstronną wiedzę inżynierską oraz praktyczne umiejętności z zakresu nauk technicznych, a zarazem potrafiących współpracować w grupie. Wiosną tego roku odbędzie się już XI edycja tego konkursu.
Rywalizacja składa się z trzech etapów. Pierwszym z nich jest test tliminacyjny, który odbędzie się 28 marca, sprawdzający podstawową wiedzę techniczną, umiejętność logicznego myślenia i kreatywność. W każdym z 6 miast studenci piszą test na własnych uczelniach w tym samym czasie. Następnie 14 najlepszych drużyn z każdego miasta  przechodzi do kolejnego etapu jakim jest Finał Lokalny, odbywający się 11 kwietnia. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: Team Design i Case Study.
W ramach tej konkurencji studenci mają za zadanie zaprojektować i skonstruować urządzenie rozwiązujące określony problem inżynierski (np. mechanizm wykorzystujący stały strumień powietrza tak, aby podnieść jak największa masę).Kategoria pozwala sprawdzić jak studenci radzą sobie w warunkach ograniczonych zasobów oraz czasu.
Polega na kreatywnym rozwiązaniu problemu technicznego bądź optymalizacji znanego zagadnienia przy wykorzystaniu dostarczonych danych (np. zagospodarowanie powierzchni terenu po wcześniejszym rozpatrzeniu wszelkich czynników), a następnie zaprezentowaniu wypracowanej propozycji. Kategoria sprawdza umiejętności analitycznego myślenia oraz ekonomiczne uczestników.
Najlepsze drużyny z każdej kategorii,  wyłonione w każdym z miast będą współzawodniczyć na Finale Ogólnopolskim w Gdańsku w dniach 17-19 maja. Rywalizacja zmienia się tylko pod względem trudności zadań, natomiast konkurencje pozostają te same. Laureaci tego etapu będą reprezentować Polskę podczas Finału Europejskiego, który w tym roku odbędzie się w Brnie.

Harmonogram Konkursu i zapisy:

Zapisy: 1 marca - 26 marca - na stronie www.ebec.pl

TEST eliminacyjny: 28 marca - Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Finał Lokalny: 11 kwietnia - Politechnika Warszawska

Finał Ogólnopolski: 17-19 maja - Politechnika Gdańska

Finał Europejski: początek sierpnia - Brno