Seminaria Instytutowe

 

DATA Godzina Sala Tytuł Prelegent Instytut
           
22.06.2016 12:15 3.12 "Nieco inne spojrzenie na mechanikę - Mechanika sieciowa (?!?)" dr inż. Andrzej Chwiej
8.06.2016 12:15 3.12 "Model 3D laminowanej szyby samochodowej uwzględniającej wpływ temperatury" mgr inż. Piotr Kosiński
18.05.2016 12:15 3.12 "Drgania układu samowzbudnego wywołane tarciem" dr inż. Tadeusz Kołacin
22.04.2016 12:15 3.13 "> 20 lat później" Prof. Andrzej Tylikowski
6.04.2016 12:15 3.12 "O niektórych zagadnieniach formalnych w nauce" Prof. Zdzisław Chłopek
20.01.2016 14:00 MM "Energy efficiency and greenhouse gas emission in transortation with focus on rail" Prof. Markus Hecht
TU Berlin 
13.01.2016 12:15 3.12 "Modelowanie mikro-strukturalne pochłaniania dźwięku w ośrodkach porowatych i włóknistych. Periodyczne reprezentacje i weryfikacja eksperymentalna" dr inż. Tomasz G. Zieliński
4.11.2015 12:15 3.12 "Właściwości efektywne kompozytów miedź-grafen - oszacowania klasyczne" dr inż. Przemysław Sadowski
21.10.2015 12:15 3.12 "Badania i symulacje procesu napełniania poduszki gazowej i jej własności materiałowych" mgr inż. Piotr Bartkowski  
12.06.2015 10:00 - 12:00 MM "Nowoczesne technologie ekologiczne w maszynach Komatsu" mgr inż. Robert Ruciński
10.06.2015 12:15 3.12 "Tłumik o niezależnym od temperatury poziomie dyssypacji" mgr inż. Adam Jungowski
3.06.2015 12:15 3.12 "Kształtowanie uzębień przekładni stożkowych o kołowo-łukowej linii zęba na wieloosiowych frezarkach sterowanych numerycznie" mgr inż. Piotr Błazucki
27.05.2015 12:15 3.12 "Zastosowanie tłumienia elektromagnetycznego do stabilizacji wirujących wałów" prof. Piotr Przybyłowicz
26.05.2015 14:00-18:00 3.4 "Hydraulika siłowa od teorii do praktyki, kierunki rozwoju" PONAR
Wadowice S.A.
13.05.2015 12:15 3.12 "Symulacja ruchu układu mechanicznego ze zderzeniami" prof. Wiesław Grzesikiewicz, IP
29.04.2015 12:15 3.12 "Wygładzanie tarcia suchego przez wibracje generowane w kontakcie tocznym koła i szyny i jego wpływ na dynamikę ruchu europejskich wagonów towarowych" prof. Jerzy Piotrowski, IP
15.04.2015 12:15 3.12 "Badania dynamiki wałów korbowych z tłumikami drgań skrętnych" dr hab.inż. Jacek Dziurdź
14.04.2015 14:15 3.7 Generator liniowy oscylujący jako urządzenie rozszerzające zasięg pojazdu elektrycznego.
(Linear Generator Operated in Oscillating Mode as an Electric Vehicle Range Extender)
mgr inż. Paweł Krawczyk
11.03.2015 12:15 3.12 "Robotyczne struktury wielomodułowe jako programowalne układy zmiennokształtne" dr Jakub Lengiewicz
Instytutu Podstawowych Problemów Technicznych PAN
 
3.03.2015 12:15 3.7 "Analiza porównawcza elektromechanicznych układów napędowych dla lekkich pojazdów elektrycznych" mgr inż. Michał Sekrecki
3.12.2014 12:15 3.12 "Analiza możliwości wykorzystania technik przyrostowych w chirurgii twarzowo-szczękowej" dr inż. Przemysław Siemiński z IPBM PW oraz lek. dent. Karol Dominiak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3.12.2014 12:15 3.12 "Some Principles of Design for Innovation" prof. Konrad Okulicz
Cologne University of Applied Sciences
26.11.2014 12:15 3.12 Prezentacja zrealizowanych w roku 2013 prac statutowych Instytutu prof. dr hab. inż. Robert Zalewski
12.11.2014 12:15 3.12 "Zastosowanie generatorów termolektrycznych w procesie odzyskiwania energii z układów napędowych pojazdów" mgr inż. Kamil Lubikowski
5.11.2014 12:15 3.12 "Model tarcia wrażliwy na historię procesu - wzbudzanie i ograniczanie drgań samowzbudnych" prof. dr hab. inż. Roman Bogacz
22.10.2014 12:15 3.12 "CEZAMAT - wizja - tematyka aktywności" prof. dr hab. inż. Romuald B. Beck
15.10.2014 12:00 3.12 "Hybrid System Control and Energy Management for HEV - Recent Research in Beijing Institute of Technology" prof. He Hongwen z Beijing Institute of Technology  
11.06.2014   3.12 "Osiągnięcia IPBM PW w 2013 roku w świetle nadchodzącej oceny pracowników naukowo-dydaktycznych" dr hab. inż. Robert Zalewski
04.06.2014 12:15 3.12 "Dynamika i stabilność układów niedosterowanych z wymuszeniem sprzężonym" mgr inż. Sebastian Korczak
28.05.2014 12:15 MM "The mathematics of change" Prof. Meir Shillor (Oukland University Department of Mathematics and Statistics)
21.05.2014 12:00 3.12 "Zagadnienie CAUCHY'EGO ułamkowego rzędu w zagadnieniach mechaniki" prof. dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz
14.05.2014 15:00 3.12 "Investigation of dynamic properties of vehicle door closure systems"
("Badania właściwości dynamicznych układów zamykania drzwi pojazdów")
prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski
(MAGNA Closures-Novi, USA)
 
07.05.2014 12:15 3.12 "Recent Results on Dynamic Contact of a Gao Beam" Prof. Meir Shillor
30.04.2014 12:15 3.12 "Model hiperelastyczny kompozytu z fazą gazową" mgr inż. Przemysław Rumianek
23.04.2014 12:00   "Optymalizacja tłumienia drgań łopatek turbinowych" mgr inż. Grzegorz Moneta
16.04.2014 15:00 3.12 "Właściwości termomechaniczne polimeru z pamięcią kształtu w procesie rozciągania z rożnymi prędkościami deformacji" mgr inż. Maria Staszczak
9.04.2014 12:15 3.12 "Tłumik o niezależnym od temperatury poziomie dyssypacji" mgr inż. Adam Jungowski
2.04.2014 12:15 3.12 "Stałe paliwa rakietowe. Zapłon i sytuacje awaryjne" dr inż. Tomasz Wolszakiewicz
26.03.2014 2:15 3.12 "The Ohio State University" Jeff Kremer  
12.03.2014 12:15 3.12 "Stopy z pamięcią kształtu; termomechaniczne właściwości indukowanej naprężeniem przemiany martenzytycznej" prof. dr hab. inż. Elżbieta A. Pieczyska
 05.03.2013 12:15    3.12 "Badanie wpływu uszkodzenia połączenia przetworników piezoelektrycznych z układem sterowanym na charakterystyki dynamiczne" mgr inż. Grzegorz Hoffman  
 
26.II.2014 16:15-17:00 MM "Usługowo zorientowane złożone systemy projektowania wielodyscyplinowego (Multi-Disciplinary Design-MDD)" dr hab. Michał Sobolewski z Air Force research Laboratory/Wright-Patterson Air Force Base i Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych
23.I.2014 11:15 2.4.B "Identification of vehicle dynamic characteristics using skidcar system in different operation modes" Vidas Żuraulis
19.XII.2013 11:15 2.4.B "Modelowanie oraz badania wspomagające rekonstrukcję zdarzeń drogowych" dr inż Jarosław Seńko
12.XII.2013 11:15 2.4.B "Zjawiska falowe w diagnostyce" dr inż. Krzysztof Szczurowski
11.XII.2013 12:15 3.12 "Ciecze i tłumiki magnetoreologiczne, właściwości, modelowanie i zastosowania" prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski
04.XII.2013 12.15 3.12 "Kształtowanie właściwości wibroizolacyjnych układów redukcji drgań stosowanych do ochrony operatorów maszyn roboczych" prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński, mgr inż. Igor Maciejewski
04.XII.2013 11.15 3.12 "Diagnostyka wczesnych faz uszkodzeń z wykorzystaniem relacyjnego modelu danych" dr inż. Krzysztof Rokicki
16.X.2013 12.15 3.12 "4-osiowa sterowana numerycznie laboratoryjna frezarka do kół stożkowych kołowo-łukowych" mgr inż. Piotr Błazucki
09.X.2013 12.15 MM "Symulacja numeryczna delaminacji elementów piezoelektrycznych sterujących tłumieniem drgań belki" dr inż. Jan Freundlich
16.V.2013 12.15 2.4B "Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdu szynowego ze szczególnym uwzględnieniem wpływu struktury układu napędowego" dr inż. Jerzy Zaborowski
14.V.2013 14.15 MM "Pakiety oprogramowania MADYMO i PreScan jako narzędzia do rozwoju systemów bezpieczeństwa biernego i czynnego" Krystian Konarzewski