Studia niestacjonarne (zaoczne)

Studia niestacjonarne II stopnia prowadzone są na dwóch kierunkach:

  • Mechanika i Budowa Maszyn
  • Mechatronika

  

Oferta Wydziału SiMR

Przedstawiono tutaj oferowane kierunki kształcenia na studiach niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych w roku akademickim 2017/2018.
Studia niestacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 uruchamiane są od października 2017 r.

Terminarz rekrutacji

W tabelarycznej formie przedstawiono tu ważniejsze daty dotyczące akcji rekrutacyjnej dla Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych w roku akademickim 2018/2019.