Oferta wydziału SiMR

Oferowane kierunki kształcenia i limity przyjęć przy naborze na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych w roku akademickim 2020/2021:

Kierunek Liczba dostępnych miejsc na I roku
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych 120
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych 120
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych
i Hybrydowych
180
Electric and Hybrid Vehicles Engineering
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata)
60
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata)
30

 

Programy kształcenia (w tym przedmioty z liczbą godzin na danych semestrach oraz przypisaną liczbą punktów ECTS) na poszczególnych kierunkach: