Honorowy Patronat Sympozjum

Honorowi Patroni Sympozjum

prof. dr hab. Jan Szmidt - Rektor Politechniki Warszawskiej,

gen. bryg. Zygmunt Mierczyk - Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej,

Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.